Vinarija Mrđanin . Jovana Grosa 16 . 21250 Sremski Karlovci
+381 (0)21 881 410 . +381 (0)63 521 274