Kontakt


Vinarija Mrdjanin

21205 Sremski Karlovci, Jovana Grosa 15, Srbija

+381 (0)21 881 410

+381 (0)63 521 274

vinarijamrdjanin@gmail.com