Naša priča


Vinarija Mrđanin se već četiri generacija bavi vinogradarstvom i vinarstvom na obroncima Fruške Gore, u Sremskim Karlovcima na potesu Cerat. Po porodičnom predanju prvi čokoti su zasađeni polovinom 19. veka. Iako postoji vekovna porodična trdicija uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, sadašnja generacija nije zasnovala proizvodnju na temeljima predaka.Naime oni su 1988. godine podigli vinograde za svoju dušu na 220-250 metara nadmorske visine sa fantastičnim pogledom na pola Bačke. Sa ekspanzijom sadnje, proizvodnjom vina, ali i kupovinom zemlje krenuli smo 2005. godine. Porodinča tradacija je tako nakon par godina podignuta na nivo savremenog vinogradarstva i vinarstva. Danas vinarija Mrđanin poseduje 8 hektara vinograda i proizvede oko 50.000 litara vina sa težnjom da se vinogradi prošire i povećaju kapaciteti vinarije